Cartref Albert Edward Prince of Wales Court, Porthcawl

  • Rheolwr y Cartref: Mrs Alison Aberdeen
  • Penylan Avenue, Porthcawl, Bridgend, CF36 3LY
  • 01656 785311
  • albertedward@rmbi.org.uk

Your Care Rating is an independent annual survey, giving residents and their families the opportunity to provide feedback about our services.

ArchwilioGwasanaethau sydd ar gael

Gofal seibiant

Mynediad at feddyg teulu a deintydd

Mynediad at ffisiotherapydd a chiropodydd

Wi-fi ar gael

Fideo-alwadau ar gael

Ystafelloedd ymweld (diogel rhag Covid)

Agos i’r traeth
Staff

Gall Albert Edward Prince of Wales Court gefnogi hyd at 49 o bobl yn y ddwy ardal breswyl yn y Cartref. Yn Adams Morgan a’r fflatiau, mae gennym chwe gofalwr profiadol yn ystod y bore a phump yn y prynhawn. Yn ystod y nos, mae dau ofalwr ac mae’r timau i gyd yn cael eu cefnogi gan Arweinydd Shifftiau. Yn Northway, Hughes ac Ashe, mae gennym saith gofalwr yn y bore a chwech yn y prynhawn.


Ffioedd gofal

Lawrlwytho

Sut i wneud cais

Os oes gennych ddiddordeb mewn dod i fyw yn Albert Edward Prince of Wales Court, ffoniwch ein Rheolwr Cysylltiadau Busnes, Donna Griffiths, ar 01656 785311 neu e-bostiwch albertedward@rmbi.org.uk.

Archwilio

Y straeon diweddaraf


Residents outdoors at Connaught Court

Summer Fair and Recruitment Stalls at Connaught Court

Read more

Family fun day and careers open day at Prince George Duke of Kent Court

Read more


Cysylltwch â ni

Cartref Albert Edward Prince of Wales Court

Penylan Avenue, Porthcawl, Bridgend, CF36 3LY
whois: Andy White Freelance WordPress Developer London Skip to content