Cartref Albert Edward Prince of Wales Court, Porthcawl

  • Rheolwr y Cartref: Mrs Alison Aberdeen
  • Penylan Avenue, Porthcawl, Bridgend, CF36 3LY
  • 01656 785311
  • albertedward@rmbi.org.uk

Your Care Rating is an independent annual survey, giving residents and their families the opportunity to provide feedback about our services.

ArchwilioGwasanaethau sydd ar gael

Gofal seibiant

Mynediad at feddyg teulu a deintydd

Mynediad at ffisiotherapydd a chiropodydd

Wi-fi ar gael

video call icon

Fideo-alwadau ar gael

Ystafelloedd ymweld (diogel rhag Covid)

Agos i’r traeth
Staff

Gall Albert Edward Prince of Wales Court gefnogi hyd at 49 o bobl yn y ddwy ardal breswyl yn y Cartref. Yn Adams Morgan a’r fflatiau, mae gennym chwe gofalwr profiadol yn ystod y bore a phump yn y prynhawn. Yn ystod y nos, mae dau ofalwr ac mae’r timau i gyd yn cael eu cefnogi gan Arweinydd Shifftiau. Yn Northway, Hughes ac Ashe, mae gennym saith gofalwr yn y bore a chwech yn y prynhawn.


Ffioedd gofal

Lawrlwytho
the garden at the care home Albert Edward Prince of Wales Court, BridgendResident gardening at Albert Edward Prince of Wales Court

Sut i wneud cais

Os oes gennych ddiddordeb mewn dod i fyw yn Albert Edward Prince of Wales Court, ffoniwch ein Rheolwr Cysylltiadau Busnes, Donna Griffiths, ar 01656 785311 neu e-bostiwch albertedward@rmbi.org.uk.

Archwilio
Spa at Albert Edward Prince of Wales CourtResident with creative art display at Albert Edward Prince of Wales Court

Y straeon diweddaraf


Queen Elizabeth Court resident Christine with Ant and Dec

Donkeys Ant and Dec make surprise Christmas visit to Queen Elizabeth Court

Read more

AEPOW reception area in progress

Albert Edward Prince of Wales Court reveals new reception area

Read more


Cysylltwch â ni

Cartref Albert Edward Prince of Wales Court

Penylan Avenue, Porthcawl, Bridgend, CF36 3LY
whois: Andy White Freelance WordPress Developer London Skip to content