Cartref Queen Elizabeth Court, Llandudno

Outside building at gardens at Queen Elizabeth Court

Your Care Rating is an independent annual survey, giving residents and their families the opportunity to provide feedback about our services.

Archwilio

Gwasanaethau sydd ar gael

Gofal seibiant

Mynediad at feddyg teulu a deintydd

Mynediad at ffisiotherapydd a chiropodydd

Wi-fi ar gael

Fideo-alwadau ar gael

Ystafelloedd ymweld (diogel rhag Covid)

Agos i’r traeth

Agos at drafnidiaeth gyhoeddus

Staff

Gall Queen Elizabeth Court gefnogi hyd at 40 o bobl yn ardal breswyl y Cartref. Mae gennym naw o ofalwyr profiadol yn ystod y dydd sy’n cynnwys pum aelod o staff yn y bore a phedwar yn y prynhawn. Yn ystod y nos, mae dau ofalwr sy’n cael eu goruchwylio gan Arweinydd Shifftiau.

Yn ein Tŷ Cymorth Dementia, gallwn ofalu am hyd at saith person gyda thri gofalwr ar ddyletswydd yn ystod y dydd a dau wedi nos.

Gall ein hardal nyrsio gefnogi hyd at 20 o bobl dan reolaeth Nyrs Gofrestredig sy’n arwain tîm o bum staff gofal yn ystod y dydd a dau wedi nos.

Ffioedd gofal

Lawrlwytho
Residents enjoying outdoors at Queen Elizabeth CourtResidents using magic table technology at Queen Elizabeth Court

Sut i wneud cais

Os oes gennych ddiddordeb mewn dod i fyw yn Queen Elizabeth Court, ffoniwch ein Rheolwr Cysylltiadau Busnes, Julie Roberts, ar 01492 877276 neu e-bostiwch queenelizabeth@rmbi.org.uk.

Archwilio
Conservatory at Queen Elizabeth CourtPets as Therapy activity at Queen Elizabeth Court

Y straeon diweddaraf


Cysylltwch â ni

Cartref Queen Elizabeth Court

Clarence Drive,

Craig-y-Don, Llandudno

LL30 1TR

01492 877276

whois: Andy White Freelance WordPress Developer London Skip to content